Orange Juice Fruit Healthy Drink

Efektivní léčba za pomoci vysokých dávek vitaminu C 

Medicínská literatura se 75 let snaží ignorovat poznatky, praktiky, a úspěchy mnoha lékařů a výzkumníků, zabývajících se léčbou vysoké dávky vitaminu C.

Příznivé účinky vitamínu C se dají očekávat, pouze ve vysokých dávkách – ty by měly převýšit 1000 násobek tradičně doporučených denních dávek. Je běžně přijímaný fakt, že pouze správná dávka léčiv kladně ovlivní výsledek léčby. Lékaři si jsou toho vědomi, ale pouze při používání farmaceutických, chemických léků. Dávky vitamínu se ignorují. Z tohoto důvodu různé studie pojednávající o prospěšnosti nejen vitamínu C, ale i druhých vitamínu a živin jsou skreslené se zavádějícími informacemi.

Nízká dávka = neúčinná dávka

Příkladem toho je nedávná studie o neúčinnosti Ginkgo biloby (přírodní lék tradiční čínské medicíny) při Alzheimerově chorobě. Proč byly Ginkgo biloby neúčinné? Protože se aplikovala poloviční dávka bez ostatních důležitých komponentů, které se normálně v ortomolekulární či výživové medicíně při této nemoci používají. Přesto některé nezávislé studie neustále rok co rok dokazovaly vliv Ginkgo biloby na Alzheimera i při nedostatečné cirkulaci.

Vynikající výsledky díky vysokým dávkám vitamínu C

Farmaceuticky nestranní výzkumníci, kteří se nezdráhají použít při léčbě vysokou dávku vitaminu C, stále vykazují skvělé výsledky. Vysoké dávky se doporučovaly ve chvíli, kdy byl vitamín C izolován Dr. Albertem Szent-Györgyi (1893-1986). Další neméně známí propagátoři vysokých dávek vitaminu C byli Dr. Claus Washington Jungeblut (1898-1976), Dr. William J. McCormick (1880-1968) a Dr. Frederick R. Klenner (1907-1984). V současnosti na toto téma významné práce publikovali dr Hugh D. Riordan (1932-2005) a Dr. Robert F. Cathcart III (1932-2007).

Je to už 75 let

Poprvé publikoval práci o vitamínu C v roce 1935 Dr. Jungeblut, profesor bakteriologie z Columbia University, kde věnoval pozornost využití vitaminu C na prevenci dětské obrny. Téhož roku napsal studii o tom, že vitamín C má schopnost deaktivovat virus záškrtu a do roku 1937 dokázal vitaminem C deaktivaci tetanu. Píše se rok 1943 a Dr. Klenner, specialista na plicní onemocnění píše studii o vyléčení 41 případů virového zánětu plic vysokými dávkami kyseliny askorbové, jež je obsažena ve vitamínu C.

Může vitamín C způsobit ledvinové kameny?

V roce 1946 Dr. McCormick dokázal, že opak je pravdou. Kyselina askorbová ledvinovým kamenům nejen předchází, ale dokonce je i léčí. Navíc, v roce 1957 představil ohromně účinnou léčbu kardiovaskulárních nemocí vitamínem C. V šedesátých letech dr Cathcart běžně používal při léčbě zánětu plic, hepatitidy a AIDS vysoké dávky vitamínu C a to nitrožilně. V roce 1975 a následující tři dekády, taktéž Dr. Riordan a jeho tým dosáhl velkých úspěchů při léčbě rakoviny a to nitrožilně vitaminem C. Jeho poznatky se dodnes využívají při léčbě rakoviny, příkladně kliniky v USA, Anglii, Německu Rakousku, Mexiku a jinde.

Jak jsme na tom s léčením rakoviny pomocí vysokých dávek kyseliny askorbové v Česku?

V roce 2013 se i v České republice začaly aplikovat vysoké dávky vitamínu C přímo do žíly jako nový způsob léčby rakoviny a dalších onemocnění. Léčbu už poskytují některá onkologická centra, přesto někteří onkologové v té době ještě vyčkávali, až klinické studie potvrdí její přínos definitivně. Použití infuzí vitamínu C schválil lékový ústav.